Nazwa Substancja Aktywna Stężenie Ilość Cena
Alpha Pharma
TestoRapid testosterone propionate 100mg/1ml 10x1ml 170
Testobolin testosterone enanthate 250mg/1ml 10x1ml 200
Testocyp testosterone cypionate 250mg/1ml 10x1ml 200
Induject-250 Testo Mix 250mg/1ml 10x1ml 200
Boldabolin Boldenone Undecylenate 250mg/1ml 10x1ml 210
Nandrobolin-250 nandrolone decanoate 250mg/1ml 10x1ml 210
NandroRapid Nandrolone phenylopropionate 100mg/1ml 10x1ml 210
Rexogin stanozolol 50mg/1ml 10x1ml 210
Parabolin trenbolone hexahydrobenzylcarbone 76,5mg/1.5ml 5x1.5ml 170
Mastebolin Drostanolon Propionat 100mg/1ml 10x1ml 220
Malay Tiger
Boldenone-200 Boldenone Undecylenate 200mg/1ml 10 155
Clenox Clenbuterol Hydrochloride 0.04mg/1tab 100 90
D-Dubol100 Nandrolone phenylopropionate 100mg/1ml 10 115
Decanol-200 nandrolone decanoate 200mg/1ml 10 150
Enanthal-250 testosterone enanthate 250mg/1ml 10 115
Masteron-100 Drostanolone Propionate 100mg/1ml 10 170
Metaxon-10 Methandienone 10mg/1tab 100 70
Metaxon Mix Methandienone 7mg/1tab 100 50
Oxyndrol Oxymetholone 50mg/1tab 50 150
Propionate-100 testosterone propionate 100mg/1ml 10 80
Provinox Mesterolone 25mg/1tab 50 90
Ripped-250 androgen mix 250mg/1ml 10 220
Stanox-10 stanozolol 10mg/1tab 100 120
Sustanon-250 Testo mix 250mg/1ml 10 115
Testex-Pro-250 testosterone cypionate 250mg/1ml 10 115
Trenacetat-150 Trenbolone acetete 150mg/1ml 10 220
Trenhexal-76 trenbolone hexahydrobenzylcarbone 76,5mg/1.5ml 10 220
Trenol-100 trenbolone enanthate 100mg/1ml 10 190
Turinox 4-chloro-17a-methyl-17bhydroxyandrosta-1,4-dien-3-one 10mg/1tab 100 140
Xanadrol oxandrolone 5mg/1tab 100 170
PMP Steroids
Anapolon Oxymetholone 25mg/1tab 100 140
Methanaxin Methandienone 10mg/1tab 100 60
Stanonaxin stanozolol 10mg/1tab 100 100
Boldonaxin Boldenone Undecylenate 250mg/1ml 1x10ml 120
Decanaxin nandrolone decanoate 250mg/1ml 1x10ml 120
Duranaxin Nandrolone phenylopropionate 100mg/1ml 1x10ml 95
Cypionaxin testosterone cypionate 250mg/1ml 1x10ml 95
Enanaxin testosterone enanthate 250mg/1ml 1x10ml 95
Propionaxin testosterone propionate 100mg/1ml 1x10ml 95
Sustanaxin Testo mix 250mg/1ml 1x10ml 95
Trenonaxin A Trenbolone acetete 100mg/1ml 1x10ml 160
Trenonaxin E trenbolone enanthate 200mg/1ml 1x10ml 160
DB Pharma UGL
2 NandroD nandrolone decanoate 200mg/1ml 1x10ml 120
3 TestoP testosterone propionate 100mg/1ml 1x10ml 65
4 BoldeU Boldenone Undecylenate 200mg/1ml 1x10ml 120
5 TrenA Trenbolone acetete 75mg/1ml 1x10ml 160
6 Methan Methandienone 10mg/1tab 1x10ml 60
7 TestoE testosterone enanthate 250mg/1ml 1x10ml 95
8 ClenHcl Clenbuterol Hydrochloride 0.04mg/1tab 100 60
18 Helios Clenbuterol Hydrochloride+yohimbine 1x10ml 40
19 Stanazo stanozolol 10mg/1tab 100 100
20 SildeC Sildenafil Citrate 100mg/1tab 30 180
21 TadaC Tadalafil Citrate 25mg/1tab 30 180
22 Sibucaff Sibutramine Hcl 20mg/1tab 30 85
King Labs
Clenox 0.04 Clenbuterol Hydrochloride 0.04mg/1tab 100 60
Methanox 10 Methandienone 10mg/1tab 100 60
Stanox 10 stanozolol 10mg/1tab 100 100
Boldox 200 Boldenone Undecylenate 200mg/1ml 1x10ml 120
Cyptex 200 testosterone cypionate 200mg/1ml 1x10ml 95
Decanox 200 nandrolone decanoate 200mg/1ml 1x10ml 120
Durox 100 Nandrolone phenylopropionate 100mg/1ml 1x10ml 95
Entex 200 testosterone enanthate 200mg/1ml 1x10ml 95
Finapox 100 Trenbolone acetete 100mg/1ml 1x10ml 160
Mastox 100 Drostanolone Propionate 100mg/1ml 1x10ml 150
Primox 100 methenolone enanthate 100mg/1ml 1x10ml 200
Proptex 100 testosterone propionate 100mg/1ml 1x10ml 65
Stanox 50 stanozolol 50mg/1ml 1x10ml 100
Sustex 250 Testo mix 250mg/1ml 1x10ml 95
Trenox 100 trenbolone enanthate 100mg/1ml 1x10ml 150
Pozostałe
Bromocorn bromocriptin mesylas 2.5mg/1tab 30 40
Egistrozol anastrazolum 1mg/1tab 14 75
Terapfen-50 clomiphene citrate 50mg/1tab 10 20
Clomiphene citrate clomiphene citrate 50mg/1tab 12 25
Ovigil genadotropin chorianic HCG 5000j.m 1 45
Provigil genadotropin chorianic HCG 5000j.m 1 45
HCG Pregnyl genadotropin chorianic HCG 5000j.m 1 60
Sildenafil Teva Sildenafil Citrate 100mg/1tab 8 120
Oxymetholone IH50 oxymetholone 50mg/1tab 20 50
Tamoxifen egis Tamoxifen 20mg/1tab 30 45
Tamoxifen Vipharm Tamoxifen 20mg/1tab 30 45
Strombafort Balkan stanozolol 10mg/1tab 100 120
Clenbuterol Balkan Clenbuterol Hydrochloride 0.04mg/1tab 100 90

Ceny sterydów na Polskim rynku w 2014r